أستاذ رياضيات Professeur de mathsRéférence : 1310/2015/1865 (Offre d'emploi)
Entreprise :
LYCEE PRIVE MED TAHAR BEN ACHOUR
Adresse :
31 RUE MOHAMED V BEN AROUS
Région :
BEN AROUS
Code postal :
2013
Téléphone :
71388252
Activité de l'entreprise :
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Diplôme d'étude :
LICENCE APPLIQUEE
Spécialité d'étude :
MATHEMATIQUES
Poste proposé :
Professeur de maths
Profession à exercer :
Professeur de mathématiques (troisième degré)
Lieu de travail :
31 RUE MOHAMED V BEN AROUS
Nombre de postes proposés :
1
Bureau de l'emploi : BEN AROUS
Région : BEN AROUS
Tel : 71381683
Fax : 71388806
Adresse : 6 RUE D’ANGLETERRE 2013 BEN AROUS
E-mail : beti.benarous@emploi.nat.tn

Blog Archive

3efrit blogger