مطلوب مهندس في الكهرباء Ingénieur électricien, en général
Référence : 610B/2015/1689 (Offre d'emploi)
Entreprise :
STE NASR CONTRACTORS
Adresse :
Z.I MADAGASCAR AV OKBA IBN NAFAA
Région :
SFAX
Code postal :
3018
Téléphone :
74497261
Activité de l'entreprise :
STES ETUDES BUREAUX SERV.RECH.
Diplôme d'étude :
DIP.NAT.INGENIEUR
Spécialité d'étude :
GENIE ELECTRIQUE
Profession à exercer :
Ingénieur électricien, en général
Lieu de travail :
SFAX
Expérience souhaitée :
2 an(s)
Nombre de postes proposés :
1
Bureau de l'emploi : BREC SFAX
Région : SFAX
Tel : 74400487
Fax : 74404383
Adresse : AVENUE DE LA LIBERTE IMM YASMINE BP 171 - 3027 SFAX JADIDA
E-mail : brec.sfax@emploi.nat.tn

Blog Archive

3efrit blogger