انتداب أساتذة في المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير ECOLE SUPERIEURE PRIVEE D'INGENIEURS
   Entreprise :     
ECOLE SUPERIEURE PRIVEE D'INGENIEURS 
                 Adresse : 
AV DE L'ENVIRENNEMENT MONASTIR
                  Région :
SAHEL
          Code postal :
5000
Téléphone :
   
           E-mail :

ESPRIM@TOPNET.TN
 
   Activité de l'entreprise :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
   Diplôme d'étude :
MASTERE DE RECHERCHE
   Spécialité d'étude :
LANGUE ANGLAISE
   Poste proposé :
diplome master minimum
   Profession à exercer :
Professeur  enseignement secondaire en langues et littérature anglaise
      Lieu de travail :
MONASTIR
   Nombre de postes proposés :
3
Bureau de l'emploi : BREC MONASTIR

Région : MONASTIR
Tel : 73462633
Fax : 73462633
Adresse : RUE DE MAROC 5000 MONASTIR
E mail : brec.monastir@emploi.nat.tn Blog Archive

3efrit blogger