مطلوب أساتذة إنقليزية في المدرسة العليا الخاصة للمهندسين

مطلوب أساتذة إنقليزية في المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستيرECOLE SUPERIEURE PRIVEE D'INGENIEURS
   Entreprise :
ECOLE SUPERIEURE PRIVEE D'INGENIEURS 
   Adresse :
AV DE L'ENVIRENNEMENT MONASTIR
   Région :
MONASTIR
   Code postal :
5000
   Téléphone :
99138900
   E-mail :

ESPRIM@TOPNET.TN
   Activité de l'entreprise :
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
   Diplôme d'étude :
MASTERE DE RECHERCHE
   Spécialité d'étude :
LANGUE ANGLAISE
   Poste proposé :
diplome master minimum
   Profession à exercer :
Professeur, enseignement secondaire en langues et littérature
      Lieu de travail :
MONASTIR
   Nombre de postes proposés :
3
Bureau de l'emploi : BREC MONASTIR
Région : MONASTIR
Tel : 73462633
Fax : 73462633
Adresse : RUE DE MAROC 5000 MONASTIR
E-mail : brec.monastir@emploi.nat.tn

Blog Archive

3efrit blogger