مطلوب أساتذة إنقليزية في معهد رحاب في بن عروس ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RIHAB


مطلوب أساتذة إنقليزية في معهد رحاب في بن عروس ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RIHAB Entreprise :
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE RIHAB
Adresse :
CITE 18 JANVIER EZZAHRA
Région :
BEN AROUS
Code postal :
2034
Téléphone :
71450820
Activité de l'entreprise :
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Spécialité d'étude :
LANGUE ANGLAISE
Poste proposé :
PROF. DE LA LANGUE ANGLAISE
Profession à exercer :
Professeur de langues et de littérature (troisième degré)
Lieu de travail :
EZZAHRA
Nombre de postes proposés :
3
Bureau de l'emploi : HAMMAM-LIF
  Région :
Tel : 79218261
Fax : 79219360
Adresse : 41 AV. de la Mer Méditerranée 2050 HAMMAM-LIF
E-mail : beti.hammamlif@emploi.nat.tn

Blog Archive

3efrit blogger